Lịch triển lãm

1. HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – ĐỒNG THÁP 2024
Chủ đề: “𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏, 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐́𝒂, 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒄𝒂𝒐”
⏰️ Thời gian: 𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕 – 𝟐𝟑/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒
📌 Tại Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Đồng Tháp. Số 3 đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
⚡️Quy mô: 350 gian hàng tiêu chuẩn.

2. HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP, QUẢNG BÁ SẢN PHẨM OCOP CÁC TỈNH PHÍA NAM – ĐỒNG NAI 2024

Chủ đề “Xây dựng một nền Nông Nghiệp xanh, gia tăng giá trị và phát triển bền vững”.

⏰️Thời gian: Từ ngày 𝟏𝟖 – 𝟐𝟑/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒

♦️Tại Trung tâm Hội nghị & Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. Số 01 Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, Đồng Nai.
✅️Quy mô: 300 gian hàng tiêu chuẩn